VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Voorwaarden

DOELSTELLINGEN
LEADER-GEBIED
PROMOTOR
TERMIJN
COFINANCIERING


DOELSTELLINGEN


LEADER-projecten hebben één of meerdere van volgende doelstellingen :

1. Bevordering van toeristische activiteiten;
2. Basisvoorzieningen voor plattelandseconomie en –bevolking;
3. Dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling;
4. Instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed;
5. Intermediaire dienstverlening (versterken van ruraal ondernemerschap en van lokale identiteit)

Bovendien zijn LEADER-projecten innovatief en komen ze tot stand door samenwerking van actoren uit verschillende sectoren en/of gemeenten.

LEADER-GEBIED


LEADER-projecten worden uitgevoerd binnen en komen ten goede aan het afgebakende LEADER-gebied.

Projecten die een gebied bestrijken dat maar voor een deel in Leader-gebied ligt, moeten opgesplitst worden en gedeeltelijk als plattelandsproject binnen AS 3 ingediend worden. Goedkeuring van het gedeelte binnen LEADER geeft geen garantie voor goedkeuring binnen AS 3 en vice versa.

PROMOTOR


Publiekrechterlijke rechtspersonen (vb gemeentebesturen), vzw's, vennootschappen met een VSO-statuut en feitelijke verenigingen kunnen optreden als projectpromotor (=begunstigde).

Wie niet tot deze groep behoort, kan steeds samenwerken met een entiteit die er wel tot behoort, maar kan in geen geval facturen op eigen naam inbrengen voor cofinanciering. Voor cofinanciering komen enkel facturen op naam van de promotor(en) in aanmerking. Indien meerdere partners tot de groep van begunstigden behoren en allen facturen op eigen naam wensen in te dienen, moeten deze een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, en worden ze co-promotoren genoemd.

TERMIJN


LEADER-projecten kunnen maximaal lopen van januari 200N tot juni 200N+2. Ze kunnen dus maximaal 2,5 jaar duren. Ze moeten bovendien starten binnen de 3 maanden na goedkeuring.

COFINANCIERING


Maximum 65% van de gemaakte kosten wordt gecofinancierd door het LEADER-programma. De eigen inbreng van depromotor(en) moet minimum 10% zijn van de totale projectkost. De rest van de financiering kan elders gezocht worden.

Infrastructuurwerken en verbouwingswerken moeten als extra dimensie in het verhaal van de brede projectdoelstelling passen, maar mogen niet het doel van het project zijn. Voor deze werken kan maximum 25% cofinanciering verkregen worden met een maximum van € 50.000.

Elk jaar (in de periode 2008-2013) beschikt het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen over ongeveer €550 000, te verdelen over de 5 doelstellingen.

De projectpromotor schiet zelf eerst de kosten voor en krijgt hiervan nadien max 65% terugbetaald. Tweemaal per jaar kunnen de kosten adhv facturen gedeclareerd worden.

Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.