VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Laat de Boembekemolen weer draaien!

Promotor: Boembeke vzw

Inhoud:

Vzw Boembeke restaureert samen met Natuurpunt in 2013 de verwaarloosde Boembekemolen in Brakel. Het restauratieproject wordt aangegrepen om dit landelijk erfgoed te herbestemmen door multifunctioneel gebruik. Door de inrichting van het woonhuis zullen verenigingen en buurtbewoners gebruik kunnen maken van deze locatie. Anderzijds zullen diverse publiekactiviteiten, de ontwikkeling van een ruim educatief aanbod voor verenigingen en scholen en een unieke toeristisch-recreatief aanbod, een eerste stap zijn naar een onthaalcentrum voor de vallei van de Zwalm, zowel voor recreanten uit eigen streek als voor bezoekers van buiten de streek. Duurzaamheid staat bovendien in dit project centraal.


Contactgegevens:
Jan François
Boembeke 10
9660 Brakel
jan.francois@telenet.be

Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.