VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Schoolke Moregem


Promotor: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Inhoud: In dit project wordt het oud schooltje van Moregem nieuw leven ingeblazen door het om te vormen tot een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum. Het huidige gemeentebestuur heeft de heropleving van lokale verenigingen vooropgesteld als één van haar beleidspijlers. Op dit moment is er geen infrastructuur waarin verenigingen uit Moregem hun activiteiten kunnen laten doorgaan. Daarom zal een renovatie en herinrichting van het gebouw plaatsvinden die voldoet aan de bestaande behoeften van lokale verenigingen en andere betrokkenen en die bij uitbreiding ook kan voldoen aan toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting voor het ontplooien van niet-private, niet-commerciële activiteiten.

Contactgegevens:
Lieven Van de Voorde
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
lieven.vandevoorde@wortegem-petegem.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.