VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Dynamiet in dorpen


Promotor: Stadsbestuur Ninove

Inhoud: 'Dynamiet in de dorpen' werkt aan een betere sociale cohesie in Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde. Het project prikkelt de bewoners om na te denken over de toekomst van hun dorp. De bewoners werken samen aan beter toegankelijke 'trage wegen' en de creatie van een publieke ontmoetingsruimte. In Denderwindeke wordt de eeuwenoude 'Wegom' in het project geïntegreerd. In Voorde vormt de historische 'driehoek' kerk-kasteel-pastorij het decor. Via een samenspel van structurele bewonersparticipatie en gemeenschapsvormende initiatieven brengt dit project meer 'dynamiet in de dorpen'.

Contactgegevens:
Ben Schokkaert
Oudstrijdersplein 6
9400 Ninove
ben.schokkaert@ninove.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.