VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Betere aardappelen


Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

Inhoud: De bodem van de Vlaamse Ardennen is zeer heterogeen van samenstelling, met varierende dikte van loess op een klei of zandrijk substraat, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kan deze variabiliteit nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnen-in deze percelen zones afgebakend worden die best op een gedifferentieerde manier beheerd worden. Aan de telers zal een advies verstrekt worden hoe ze op de opgemeten bodemvariatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting te minimaliseren.

Contactgegevens:
Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
mg@proefcentrum-kruishoutem.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.