VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Cultuur kleurt buiten de lijntjes


Promotor: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

Inhoud:Het project Cultuur kleurt buiten de lijntjes streeft ernaar dat mensen met psychische problemen participeren aan kunst-, cultuur- en natuurbeleving in de Vlaamse Ardennen. Werken aan drempelverlaging in de kunstacademies van Oudenaarde en Zottegem en in het Provinciaal Archeologisch Museum in Ename en Velzeke door specifiek op de doelgroep gerichte activiteiten (de mensen die door Beschut Wonen vzw worden begeleid) is de werkwijze in een eerste fase. In de tweede fase zetten we in op een duurzame samenwerking tussen alle projectpartners o.a. door de oprichting van een activiteitencentrum. De doelgroep wordt uitgebreid (m.m.v. Begeleid wonen TWEB vzw) om inclusie én toeleiding blijvend te garanderen.

Contactgegevens:
Yves Van Reusel
Kollegestraat 26 A
9500 Geraardsbergen
yves.vanreusel@vormingplus.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.