VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Sporen in de tijd


Promotor: Trage wegen vzw

Inhoud: Het traject van de verdwenen spoorlijn Zottegem-Ronse heeft naast een recreatieve waarde ook een belangrijke cultuurhistorisch en landschappelijke waarde en is grotendeels beschermd als natuurgebied. Het project verricht onderzoek naar natuur, landschap en erfgoed langs het tracé en legt de orale geschiedenis ervan audiovisueel vast. Een eigentijdse tentoonstelling met een binnen- en buitencomponent die halt houdt in elke gemeente langs de route, toont de resultaten. Via publieksactiviteiten ontwikkelen we een grensoverschrijdend streekgevoel met aandacht voor erfgoed, natuur en landschap, en breken we een lans voor een degelijke fietsroute tussen Opbrakel en Ellezelles.

Contactgegevens:
Andy Vandevyvere
Kasteellaan 349 A
9000 Gent
steven.clays@tragewegen.be
andy.vandevyvere@tragewegen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.