VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Uitbouw zorgtoerisme


Promotor: Zorginnovatiecluster vzw

Inhoud: Men stelt vast dat de regio Vlaamse Ardennen een goed uitgebouwd zorgnetwerk bezit en de zorgsector vaak de grootste sector op vlak van tewerkstelling is. Door toerisme en zorg te koppelen kunnen we zowel de verdere kwalitatieve uitbouw van de zorgsector, als de uitbouw van de toeristische sector versterken en kan de regio zich profileren als zorgtoeristische regio. Er zijn reeds 3 projecten goedgekeurd met een link naar zorgtoerisme, maar deze staan los van elkaar. Dit project wil alle bestaande initiatieven bundelen en een kwalitatief aanbod rond zorgtoerisme uitbouwen. Hoofddoelstelling is tegen 2015 de regio uitbouwen tot volwaardige zorgtoerisme-regio.

Contactgegevens:
Kris De Quick/ Pieter Van Houcke
Keizersplein 42
9300 Aalst
info@zorginnovatiecluster.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.