VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Samen werken aan Vlaanderens Mooiste landschap


Promotor: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

Inhoud: "Vlaanderens Mooiste Landschap" is één van de sterke troeven van de Vlaamse Ardennen en moet goed beheerd worden. In dit project werken 3 partners SAMEN: Toerisme Vlaamse Ardennen, Eco² (Agrobedrijfshulp) en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Ten eerste worden de knelpunten in het landschapsonderhoud aangepakt. Dit gebeurt eerst in kleinere pilootgebieden, maar ook thematische acties voor de volledige Vlaamse Ardennen worden opgestart. Op termijn moet een loket alle vraag en aanbod rond landschapsonderhoud op elkaar kunnen afstemmen. Ten tweede wordt alternatieve financiering gezocht om financiële continuïteit te verzekeren. Daarbij staat sensibilisering voor een kwaliteitsvol landschapsonderhoud bij inwoners, bezoekers, bedrijfswereld en overheden centraal. Tenslotte wordt de eigen bevolking ingeschakeld bij dit beheer: landbouwers via agrobeheergroepen en boeren en burgers via knotteams. Specifieke aandacht gaat daarbij naar het valoriseren van het snoeiafval.

Contactgegevens:
Els Eeckhout
Veemarkt 27
9600 Ronse
info@rlva.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.