VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Vlaanderens Mooiste Landschap door de ogen van de molenaar


Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Inhoud:
In de regio Vlaamse Ardennen zijn er nog heel wat oude water- en windmolens die één worden met de natuur en zijn krachten. Deze ingenieuze en technische wonders hebben een groot toeristisch potentieel dat nog beter kan uitgewerkt worden. Door hierop in te spelen is het mogelijk om hen opnieuw een economische en maatschappelijke functie te geven. Het blijft dus zinvol om te investeren in het verder bestaan en het operationeel houden van dit plattelandseigen erfgoed. Om die reden hebben het Plattelandscentrum Meetjesland, Provinciaal Molencentrum MOLA en toerisme Vlaamse Ardennen de handen in elkaar geslagen om een project in te dienen bij Leader Vlaamse Ardennen onder de noemer ‘Vlaanderens mooiste landschap door de ogen van de molenaar’ Dit project heeft als doel het toeristisch, educatief en recreatief vermogen van molens in de Vlaamse Ardennen vorm te geven, te ondersteunen en uit te dragen in een duurzame vorm Want de molens in de Vlaamse Ardennen maken onlosmakelijk deel uit van het landschap. Daardoor is dat kenmerkend landschap met de aanwezigheid van de molens, meteen ook één van de sterkste toeristische troeven van de Vlaamse Ardennen. Door de competenties van Toerisme Vlaamse Ardennen en het Plattelandscentrum Meetjesland te bundelen, aangevuld met de specifieke molenkennis van het provinciaal molencentrum MOLA en de landschapskennis van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, wil dit project de kwaliteiten van zowel water- als windmolens beter tot z'n recht laten komen, zowel op toeristisch, recreatief als educatief vlak.

Contactgegevens:
Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/379 78 37
info@plattelandscentrum.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.