VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Stappend, een blijvende herinnering aan ons bruisend dorp


Promotor: Gemeentelijk feestcomité, werkgroep Bruisend Balegem

Inhoud:
Dorpsverfraaiing door een fotoroute die een blijvende herinnering moet worden aan het dorpsleven van vroeger en nu. Bruisend Balegem beoogt de realisatie van een wandelroute doorheen en rond Balegem met op kenmerkende plaatsen infoborden met foto's en teksten uit het heden en het verleden.

Contactgegevens:
Nico De Visscher
p.a. Berg 7a
9860 Balegem
09/ 362 97 44
nico_dv@yahoo.com


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.