VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Kenniscirkels alternatieve waterbronnen


Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) - Kruishoutem

Inhoud:
De komende jaren dienen veel landbouwbedrijven in de Vlaamse Ardennen hun milieuvergunning voor grondwater te hernieuwen. Door de sterke peildalingen worden nu al belangrijke beperkingen op grondwaterwinningen opgelegd. Hierdoor zal er de komende jaren een grote behoefte aan alternatieve waterbronnen ontstaan. Dit project wil via kenniscirkels aan landbouwers praktijkkennis aanbieden en ervaringen uitwisselen omtrent innovatieve en duurzame alternatieven (voor diep grondwater). Via voorbeeldinstallaties, specifieke voorlichting en adviesverlening zullen landbouwers worden ondersteund in de omschakeling naar alternatieve waterbronnen.

Contactgegevens:
PCG
t.a.v. Elise Vandewoestijne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/ 381 86 86
elise@proefcentrum-kruishoutem.be
http://www.proefcentrum-kruishoutem.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.