VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Aardappelen in en uit de Vlaamse Ardennen


Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) - Kruishoutem

Inhoud:
Aardappelen zijn een typisch product voor de Vlaamse Ardennen en bepalen mee de eigenheid van dit historisch aardappelteeltgebied. Het project ondersteunt deze eigenheid door het sociaal –economisch weefsel rond de aardappelteelt te versterken. Dit gebeurt door enerzijds de hoeveverkoop, de biologische teelt en de teelt van hoevepootgoed (voor eigen gebruik) te ondersteunen en anderzijds door aardappelteelt in de amateurtuin te begeleiden met professioneel advies. Onderzoek van de aardappelgeschiedenis in de streek zal ook inzicht leveren in de huidige en toekomstige ontwikkeling van deze teelt.

Contactgegevens:
PCA
t.a.v. Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90
mg@proefcentrum-kruishoutem.be
www.PCA.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.