VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Yesterday


Promotor: vzw AVS

Inhoud:
Het project ‘Yesterday’ ambieert de uitwerking – in woord, klank en beeld – van een volledige historiek van de twintigste eeuw van de Vlaamse Ardennen. Het project beoogt tevens de opbouw van levend archief, waaruit vervolgens een multimediaal product wordt gedestilleerd. Met televisie- en radiouitzendingen en met reportages voor het weekblad De Beiaard wil men de wisselwerking rond de opbouw van dit archief en de ontsluiting ervan verder versterken.In het project worden ook heel wat vrijwilligers betrokken en zal het archiefmateriaal (alsook de verwerking ervan tot reportages) digitaal beschikbaar zijn op een interactieve website.

Contactgegevens:
vzw AVS
t.a.v. Marc Vanmaele
Maaltekouter 5
9051 Sint-Denijs Westrem
09/3780778 of 09/3783100
marc.vanmaele@avs.be
www.avs.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.