VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

't Schoolke Welden


Promotor: vzw Parochiale Werken Sint-Maarten Oudenaarde - Welden

Inhoud:
Welden is een landelijke gemeente met een grote instroom van jonge gezinnen die aansluiting zoeken en vinden met het lokale gemeenschapsleven. Hierbij is nood aan voldoende en ruime infrastructuur. Het project beoogt de infrastructuur van ’t Schoolke’ - die momenteel reeds enkele jaren leegstaat - gebruiksklaar te maken en kwaliteitsvol in te richten zodat deze opnieuw ter beschikking komt van de lokale gemeenschap. De werkgroep, bestaande uit lokale verenigingen en buren, zal instaan voor het beheer en wil ook activiteiten organiseren en initiatieven nemen ter bevordering van de integratie en samenhang van de dorpsgemeenschap.

Contactgegevens:
vzw Parochiale Werken Sint-Maarten
t.a.v. Didier Biasino
Mgr. Lambrechtstraat 112
9700 Welden
0498/20 67 27
dbiasino@gmail.com


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.