VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Toer d'Amour


Promotor: Gemeente Zwalm

Inhoud:
Om een antwoord te bieden op de afkalvende sociale cohesie in haar dorpen zet de gemeente Zwalm een innovatief gemeenschapsvormend project op; ‘Toer d’Amour’. De hoofddoelstelling van het project is om in en tussen de dorpen van Zwalm een sociale dynamiek te creëren die de samenhang tussen de inwoners van Zwalm versterkt. Onder de noemer van ‘Toer d’Amour’ vallen vier Zwalmoverkoepelende en elkaar versterkende deelprojecten – d.i. de Zwalmgames, Nummer 6, het filmproject en de podiumvoorstelling. De gemeente Zwalm wil met dit sociaal-artistiek project een inspirerend praktijkvoorbeeld uitwerken voor de andere plattelandsgebieden in de regio (en ver daarbuiten).

Contactgegevens:
Gemeente Zwalm
t.a.v. Filip Loobuyck
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
055/48 05 57
filip.loobuyck@zwalm.be
www.zwalm.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.