VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Zorgverblijf ‘De Pupiter’ – Oude Kwaremont


Promotor: vzw De Pupiter

Inhoud:
Het project beoogt de opzet van een kleinschalig en innovatief zorgverblijf in de vakantiesfeer binnen de regio. Het zorgverblijf omvat een 17-tal comfortabele kamers en zal een gediversifeerd zorg- en/of vakantieverblijf aan personen met een bepaalde zorgbehoefte bieden. Op die manier wil het ook een leemte in het algemeen zorgaanbod in Vlaanderen invullen. Vzw ‘De Pupiter’ wil ook het activiteitenaanbod in het bestaande toeristisch aanbod van de streek inpassen en zal hiervoor samenwerken met regionale toeristische en zorgtoeristische partners. Omwille van het innovatief karakter van het project wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de opmaak van een draaiboek en aan communicatie buiten de streekgrenzen.

Een folder werd op 22.000 exemplaren gedrukt en de digitale versie vindt u hier.

Contactgegevens:
vzw De Pupiter
t.a.v. Marc Messiaen
Kwaremontplein 41
9690 Kluisbergen
055 / 388686
marc.messiaen@homestfranciscus.be

Filmpje op de website van Boer en Buiten


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.