VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Vlaamse Ardennen, topregio consumptieaardappelen


Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

Inhoud:De Vlaamse Ardennen heeft een zeer lange traditie van aardappelteelt. De intensieve aardappelteelt heeft geleid tot aardappelmoeheid op veel bedrijven met een verminderde concurrentiekracht als gevolg. Het PCA zal 40 bedrijven begeleiden in het nemen van economisch en ecologisch verantwoorde maatregelen tegen aardappelmoeheid. Op basis van bemonstering en advisering over de mogelijke maatregelen krijgen de bedrijven een veel beter inzicht in de situatie en mogelijkheden op hun eigen bedrijf.

Contactgegevens:
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
t.a.v. Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90
mg@proefcentrum-kruishoutem.be
www.proefcentrum-kruishoutem.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.