VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Kenniscirkels Erosie - fase II


Promotor: Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Inhoud:Uitgaande van de resultaten van bevraging bij landbouwers en gemeentebesturen worden kansen, pijnpunten en mogelijke verbeteracties m.b.t. erosiebestrijding binnen het gebied aangepakt via het concept van kenniscirkels. Via bottom-up aanpak wordt gewerkt aan concrete afspraken m.b.t. een duurzame aanpak van erosie. Door uitwisseling van praktische kennis en visie binnen én tussen kenniscirkels kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Door het overleg tussen landbouwers onderling en met de gemeentebesturen kunnen er ook nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, agrarische verenigingen of lokale machineringen ontstaan

Contactgegevens:
Steunpunt Erosie
t.a.v. Kaat Smis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/267 89 17
erosie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be

Filmpje op de website van Boer en Buiten


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.