VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Toeristische signalisatie Vlaamse Ardennen


Promotor: Toerisme Vlaamse Ardennen

Inhoud: Naar aanleiding van de uitvoering van het globaal toeristisch onthaalplan voor de Vlaamse Ardennen, zal Toerisme Vlaamse Ardennen vzw het fysisch toeristisch-recratief onthaalnetwerk in de regio vernieuwen en uitbreiden. Daarbij gaat heel wat aandacht naar de profilering van de regio en het informeren van de bezoeker over het toeristisch-recreatief product. Concreet worden op weloverwogen locaties nieuwe regioborden en infozuilen geplaatst.

Contactgegevens:
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw
t.a.v. Wim Haesebeyt
De Biessestraat 5
9600 Ronse
055/388635
wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
www.toerismevlaamseardennen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.