VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Land- en Natuurinrichting Schauwbroeck


Promotor: Gemeentebestuur Herzele

Inhoud:Gemeentebestuur Herzele heeft met dit project de volgende doelstellingen voor ogen:
- het behoud, het herstel, beheer en ontwikkeling van het natuurlijk milieu in een gebied van +/- 6 ha beekbegeleidend weiland en het toegankelijk maken voor bezoekers (natuur voor iedereen) - ontwikkeling van natuur-educatieve mogelijkheden
- uitbouw van een trage verbinding tussen de aanpalende woonkernen van Bergestraat en Eikestraat
- stimuleren zachte recreatie en groene speelruimte


Contactgegevens:
Gemeentebestuur Herzele
t.a.v. Ilse Van Daele
Markt 20
9550 HERZELE
053/60.70.70
milieu@herzele.be
www.herzele.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.