VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Kenniscirkels Erosie


Promotor: Steunpunt Erosie - Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek

Inhoud:De Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door erosiegevoelige bodems. Een groot aantal steil hellende akkers nabij woonkernen maakt dat onze regio zeer vaak te kampen heeft met problemen van modderoverlast. Dit vraagt extra inspanningen van landbouwers en gemeentebesturen. Het Steunpunt Erosie zal kenniscirkels van landbouwers en betrokken milieu-ambtenaren uitbouwen. Het project beoogt dat landbouwers (en loonwerker-landbouwers) op een zeer praktische en ervaringsgerichte wijze via onderling overleg en discussie worden geïnformeerd over mogelijke brongerichte erosiebestrijdingsmaatregelen en de praktische uitvoering en haalbaarheid ervan. Het doel van de kenniscirkels is optimale kennisoverdracht en –deling m.b.t. innovatieve en brongerichte erosiebestrijdingsmaatregelen en het komen tot concrete afspraken met betrekking tot effectieve realisaties en duurzame opvolging.

Contactgegevens:
Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
t.a.v. Kaat Smis
Gouvernementstraat 1
9000 GENT
09/267 89 17
erosie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.