VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Steenuilen in de Vlaamse Ardennen


Promotor: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

Inhoud: Ter bescherming van de Steenuil, die typisch is voor de Vlaamse Ardennen, plaatst het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 400 nestbakken op strategische plaatsen. Om de (problematiek van de)Steenuil meer bekendheid te geven wordt deze actie vergezeld van een reizende tentoonstellingsstand, een educatieve fiche voor scholen en geïnteresseerden, een steenuilgadget dat bevestigd wordt aan de gevel van de woning waar een steenuilenkast werd geplaatst en de productie en commercialisatie van het Steenuilenbier.

Contactgegevens:
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA)
t.a.v. Paul Haustraete
De Biesestraat 5
9600 Ronse
Paul.haustraete@rlva.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.