Stimuleren van duurzame teelt van industriegroenten


Promotor: Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt vzw

Inhoud: Dit project bestaat erin om de telers van (diepvries) industriegroenten in de Vlaamse Ardennen te begeleiden en te sensibiliseren om de systemen van waarnemingen en waarschuwingen intensiever te raadplegen en te gebruiken. Aan de hand van demonstratievelden zullen duurzame teeltmethoden (op gebied van gewasbescherming, water- en energiebeheer, meststofgebruik, erosiereductie, ...) vergeleken worden met de klassieke methoden.

Contactgegevens:
Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt vzw
t.a.v. Erwin De Rocker
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
edr@proefcentrum-kruishoutem.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.