Thuiszorgondersteunende service met seniorenrestaurant en facilitaire dienstverlening


Promotor: Huize Roborst

Inhoud: Rusthuis 'Huize Roborst' in Zwalm bouwt zijn cafetaria om tot een seniorenrestaurant dat voor iedereen toegankelijk wordt. Daarnaast worden ook de aangepaste badkamers ter beschikking gesteld aan thuiszorgdiensten. Door samenwerking met het OCMW van Zwalm en het vrijwilligersvervoer van de verschillende mutualiteiten zal het vervoer naar het rusthuis geen obstakel meer vormen. Download de brochure.

Contactgegevens:
Huize Roborst
t.a.v. Johan Rotsaert
Kloosterstraat 1
9630 Zwalm
Huize.roborst.directie@telenet.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.