VLAAMSE ARDENNEN... een open regio
Une Autre Provence

In ‘Une Autre Provence’ is het gamma aan streek- en hoeveproducten (lavendel, olijven, wijn,..) reeds sterk uitgebouwd en maakt het ook deel uit van een gerichte streekmarketing. Bovendien blijken deze producten ook opgenomen te zijn in tal van ‘korte keten’-initatieven in de regio. Ook heeft de streek met de Mont Ventoux een sterke troef in handen om het cylotoerisme uit te bouwen. Momenteel wil men het cyclotoeristisch aanbod verruimen zodat beter kan worden ingespeeld op de groter wordende vraag naar activiteiten en voorzieningen in de sfeer van het fietstoerisme.

Meer info vindt u op www.hautvaucluse.com.


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.