ProcedureGerichte en open oproep


Vanaf 8 januari 2013 is er de mogelijkheid om nieuwe Leader-projecten in te dienen. De oproep voor 2013 betreft een open en gerichte oproep. Met ‘open’ wordt bedoeld dat alle projecten die binnen bovenstaande maatregelen vallen, kunnen worden ingediend, evenwel zal voorkeur worden gegeven aan bepaalde thema’s waardoor het ook een ‘gerichte’ oproep is. Alle info omtrent de oproep vindt u hier.

Eerste projectidee (indienen ten laatste op 1 maart 2013)


De eerste stap om een project in te dienen is het doorsturen van onderstaand invulformulier tegen 1 maart 2013. Aarzel niet de coördinator te contacteren bij eventuele vragen!
* Invulformulier projectidee

Eerste bespreking door de PG


Aan de hand van de selectiecriteria geven de leden van de Plaatselijke Groep opmerkingen en suggesties op de ontvankelijke projecten. Op basis van deze suggesties passen de promotoren hun projectfiche aan.

Uitwerken naar projecfiche (indienen tegen 26 april 2013)


Als uw idee in aanmerking komt, zal het op de vergaderingen van de Plaatselijke Groep besproken worden. Zij formuleren opmerkingen waarmee u rekening kan houden bij het invullen van de projectfiche. De volledig ingevulde projectfiche en excelbijlage (met planning en financiering) worden uiterlijk op de indieningsdatum digitaal verstuurd naar de coördinator. Gebruik voor het invullen van de projectfiche de toelichting. In geval van goedkeuring door de Plaatselijke Groep dient u ook 2 ondertekende exemplaren van de projectfiche en financieringsplan te versturen naar het LEADER-secretariaat.
* Projectfiche
* Excelbijlage
* Toelichting bij invullen projectfiche en excelbijlage
* Handleiding voor promotoren

Tweede bespreking door de PG


De coördinator beoordeelt of het ingediende project ontvankelijk is aan de hand van de ontvankelijkheidscriteria.

De promotoren dienen hun definitieve projectvoorstel in uiterlijk op de 2de indieningsdatum. De Plaatselijke Groep beslist welke projecten worden goedgekeurd op basis van de selectiecriteria. In tegenstelling tot de ontvankelijkheidscriteria is het hier geen noodzakelijke voorwaarde dat aan al deze selectiecriteria voldaan wordt.

Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.