VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Plaatselijke Groep

Net als in de andere Europese LEADER-gebieden is in de Vlaamse Ardennen een Plaatselijke Groep (PG) opgericht. Dit is een nieuw multisectoraal partnerschap waarbinnen zowel afgevaardigden uit de publieke (9) als private sector (14) zetelen. Allen hebben ze ervaring met regionale werking in de Vlaamse Ardennen. De vertegenwoordigers van de sectoren platteland, landbouw, natuur en landschap, toerisme en recreatie, cultuur, welzijn, lokale economie en streekontwikkeling, hebben de ambitie om de plattelandsontwikkeling in de Vlaamse Ardennen op een geïntegreerde manier vorm te geven. De lokale ontwikkelingsstrategie is de basis voor deze ontwikkeling.

Ingediende projecten zullen door de Plaatselijke Groep beoordeeld worden.
Plaatselijke groep
De oorspronkelijke PG aan de start van de Leader-periode.


1 Alexander Vercamer Provinciebestuur, Gedeputeerde alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be
2 Laurenz Peleman Provinciebestuur laurenz.peleman@oost-vlaanderen.be
3 Kathleen Hutsebaut Provinciebestuur, Provincieraadslid kathleen.hutsebaut@huise.be
4 Santina Driesen Provinciale Administratie, Coördinator provinciaal plattelandsbeleid santina.driesen@oost-vlaanderen.be
5 Jurgen Haustraete Gemeente Zingem – Schepen jurgen.haustraete@skynet.be
6 Lieven Latoir Gemeente Sint-Lievens-Houtem – Burgemeester burgemeester@sint-lievens-houtem.be
7 Bruno Tuybens Gemeente Zwalm – Burgemeester bruno.tuybens@dekamer.be
8  
9 Hilde De Sutter OCMW Oosterzele – Voorzitter desutter.hilde@skynet.be
10 Guy Depraetere Algemeen Boerensyndicaat – Algemeen secretaris guy.depraetere@absvzw.be
11 Johan Sanders Boerenbond – Consulent johan.sanders@boerenbond.be
12 Bernard della Faille Landelijk Vlaanderen bdellafaille@scarlet.be
13 Blijde Vercamer Landelijke Gilden – Consulent blijde.vercamer@landelijkegilden.be
14 Els Eeckhout Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen – Coördinator els.eeckhout@rlva.be
15 Gilbert Van Hoecke Pasar vzw regio Zuid-Oost-Vlaanderen gilbert.vanhoecke@skynet.be
16 Jan François Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus jan.francois@telenet.be
17 Wim Haesebeyt Toerisme Vlaamse Ardennen – Regiocoördinator wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
18 Jos Gyssels Vormingplus Vlaamse Ardennen en Dender Jos.gyssels@vormingplus.be
19 Lien Urmel Elder Lien.urmel@elder.org
20 Luc Joos Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen luc.joos@samenlevingsopbouw.be
21 David Cis Regionaal Welzijnsoverleg rwo.oudenaarde@skynet.be
22 Pieter Van Houcke Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen pvanhoucke@streekoverlegzov.be
23 Erik Van Laecke Algemeen Christelijk Vakverbond evanlaecke@acv-csc.be


24 Didier Huygens Provinciale administratie, Diensthoofd Landbouw en Platteland didier.huygens@oost-vlaanderen.be
25 Katrien De Merlier Provinciale Landbouwkamer, Coördinator LEADER-gebieden Oost-Vlaanderen katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
26 Pascale Steurbaut VLM, Bedrijfsplanner Vlaamse Ardennen pascale.steurbaut@vlm.be
27 Jenike Vandenberghe ANB, Buitendienst Oost-Vlaanderen Jenike.vandenberghe@lne.vlaanderen.be
28 Roeland Cappon Coördinator LEADER Vlaamse Ardennen roeland.cappon@leadervlaamseardennen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.