VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Plaatselijke Groep

De Plaatselijke Groep is een groep van geëngageerde actoren uit de streek. Zij hebben de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de Vlaamse Ardennen uitgeschreven en zullen tijdens de LEADER-periode de ingediende projecten beoordelen en opvolgen.Bovenaan, van links naar rechts: Hilde De Sutter, Guy Duwijn, Guy Depraetere, Bruno Tuybens, Santina Driesen, Rein Dessers, Alexander Vercamer, Klaus Van Hoecke, Marc De Brakeleer, David Cis, Pieter Van Houcke, Johan Sanders, Blijde Vercamer.

Onderaan, van links naar rechts: Luc Joos, Eddy Raepsaet, Lieven Latoir, Erik Van Laecke, Jo De Loor

Niet op de foto: Kathleen Hutsebaut, Jurgen Haustraete, Guy Duwijn, Bernard della Faille, Guido Tack, Dirk Sturtewagen, Willem Derde, Didier Huygens, Katrien De Merlier, Pascale Steurbaut, Myriam De Bie.

1 Alexander Vercamer Provinciebestuur, Gedeputeerde alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be
2 Jo De Loor Provinciebestuur, Provincieraadslid jo.de.loor@skynet.be
3 Kathleen Hutsebaut Provinciebestuur, Provincieraadslid kathleen.hutsebaut@huise.be
4 Santina Driesen Provinciale Administratie, Coördinator provinciaal plattelandsbeleid santina.driesen@oost-vlaanderen.be
5 Jurgen Haustraete Gemeente Zingem – Schepen jurgen.haustraete@skynet.be
6 Lieven Latoir Gemeente Sint-Lievens-Houtem – Burgemeester burgemeester@sint-lievens-houtem.be
7 Bruno Tuybens Gemeente Zwalm – Burgemeester bruno.tuybens@dekamer.be
8 Guy Duwijn Gemeente Maarkedal – Schepen guy.duwijn@telenet.be
9 Hilde De Sutter OCMW Oosterzele – Voorzitter hilde.desutter@vlaanderen.be
10 Guy Depraetere Algemeen Boerensyndicaat – Algemeen secretaris guy.depraetere@absvzw.be
11 Johan Sanders Boerenbond – Consulent johan.sanders@boerenbond.be
12 Bernard della Faille Landelijk Vlaanderen bdellafaille@scarlet.be
13 Blijde Vercamer Landelijke Gilden – Consulent blijde.vercamer@landelijkegilden.be
14 Eddy Raepsaet Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen – Coördinator eddy.raepsaet@rlva.be
15 Guido Tack Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus – Voorzitter guy.tack@lin.vlaanderen.be
16 Klaus Van Hoecke Pasar (voormalig Vakantiegenoegens Zuid-Oost-Vlaanderen) klaus.vanhoecke@acw.be
17 Marc De Brakeleer Toerisme Vlaamse Ardennen – Voorzitter burgemeester@lierde.be
18 Dirk Sturtewagen Centrum Waerbeke dirk.sturtewagen@telenet.be
19 Willem Derde Ename Expertisecentrum willem.derde@enamecenter.org
20 Luc Joos Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen luc.joos@samenlevingsopbouw.be
21 David Cis Regionaal Welzijnsoverleg rwo.oudenaarde@telenet.be
22 Pieter Van Houcke Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen pvanhoucke@streekoverlegzov.be
23 Erik Van Laecke Algemeen Christelijk Vakverbond evanlaecke@acv-csc.be


24 Didier Huygens Provinciale administratie, Diensthoofd Landbouw en Platteland didier.huygens@oost-vlaanderen.be
25 Katrien De Merlier Provinciale Landbouwkamer, Coördinator LEADER-gebieden Oost-Vlaanderen katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
26 Pascale Steurbaut VLM, Bedrijfsplanner Vlaamse Ardennen pascale.steurbaut@vlm.be
27 Myriam De Bie ANB, Buitendienst Oost-Vlaanderen myriam.debie@lne.vlaanderen.be
28 Rein Dessers Coördinator LEADER Vlaamse Ardennen rein.dessers@leadervlaamseardennen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.