VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

LEADER voor dummies

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Het plattelandsgebied van de Vlaamse Ardennen is voor een periode van 6 jaar (2008 – 2013) erkend als LEADER-gebied. In het afgebakende gebied kunnen in de periode 2008-2013 plattelandspojecten worden uitgevoerd die tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie.

In Vlaanderen is het LEADER-programma ingeschreven in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPOII). Het LEADER-programma wordt ‘AS 4’ van PDPO II genoemd en staat naast ‘AS 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie’. LEADER-projecten beogen net dezelfde doelstellingen als AS 3-projecten maar kunnen enkel in een LEADER-gebied worden uitgevoerd. Ingediende projecten moeten kaderen binnen 1 of meerdere van de volgende doelstellingen:
 1. Bevorderen van toeristische activiteiten
 2. Basisvoorzieningen voor de economie en de bevolking
 3. Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling
 4. Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
 5. Intermediaire dienstverlening (versterken van ruraal ondernemerschap en van lokale identiteit)
De aanpak van LEADER-projecten is bovendien zeer venieuwend: de projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:
 • Bottom-up
 • Innovatief
 • Multisectoraal en geïntegreerd
 • Gebiedsgericht
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep)
 • Netwerk
 • Samenwerking
Meer info over PDPO II en over AS 3-projecten vind je bij het Vlaams Ruraal Netwerk (www.ruraalnetwerk.be)


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.