VLAAMSE ARDENNEN... een open regio

Contactgegevens

Coördinator LEADER Vlaamse Ardennen
Provinciaal Coördinator LEADER
Voorzitter Plaatselijke Groep
Plaatselijke Groep

Coördinator LEADER Vlaamse Ardennen


Roeland Cappon
Veemarkt 27
9600 Ronse
roeland.cappon@leadervlaamseardennen.be
0498/ 60 14 08
Fax: 055/ 20 61 87Provinciaal Coördinator LEADER


Katrien De Merlier
Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2
9000 Gent
katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
09/ 267 86 70
0484/ 18 74 09
Fax: 09/ 267 86 97

Voorzitter Plaatselijke Groep


Alexander Vercamer
Gedeputeerde Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be

Plaatselijke Groep


1 Alexander Vercamer Provinciebestuur, Gedeputeerde alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be
2 Laurenz Peleman Provinciebestuur laurenz.peleman@oost-vlaanderen.be
3 Kathleen Hutsebaut Provinciebestuur, Provincieraadslid kathleen.hutsebaut@huise.be
4 Santina Driesen Provinciale Administratie, Coördinator provinciaal plattelandsbeleid santina.driesen@oost-vlaanderen.be
5 Jurgen Haustraete Gemeente Zingem – Schepen jurgen.haustraete@skynet.be
6 Lieven Latoir Gemeente Sint-Lievens-Houtem – Burgemeester burgemeester@sint-lievens-houtem.be
7 Bruno Tuybens Gemeente Zwalm – Burgemeester bruno.tuybens@dekamer.be
8
9 Hilde De Sutter OCMW Oosterzele – Voorzitter desutter.hilde@skynet.be
10 Guy Depraetere Algemeen Boerensyndicaat – Algemeen secretaris guy.depraetere@absvzw.be
11 Johan Sanders Boerenbond – Consulent johan.sanders@boerenbond.be
12 Bernard della Faille Landelijk Vlaanderen bdellafaille@scarlet.be
13 Blijde Vercamer Landelijke Gilden – Consulent blijde.vercamer@landelijkegilden.be
14 Els Eeckhout Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen – Coördinator els.eeckhout@rlva.be
15 Gilbert Van Hoecke Pasar vzw regio Zuid-Oost-Vlaanderen gilbert.vanhoecke@skynet.be
16 Jan François Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus jan.francois@telenet.be
17 Wim Haesebeyt Toerisme Vlaamse Ardennen – Regiocoördinator wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
18 Jos Gyssels Vormingplus Vlaamse Ardennen en Dender jos.gyssels@vormingplus.be
19 Lien Urmel Elder Lien.urmel@elder.org
20 Luc Joos Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen luc.joos@samenlevingsopbouw.be
21 David Cis Regionaal Welzijnsoverleg

rwo.oudenaarde@skynet.be
22 Pieter Van Houcke Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen pvanhoucke@streekoverlegzov.be
23 Erik Van Laecke Algemeen Christelijk Vakverbond evanlaecke@acv-csc.be


24 Didier Huygens Provinciale administratie, Diensthoofd Landbouw en Platteland didier.huygens@oost-vlaanderen.be
25 Katrien De Merlier Provinciale Landbouwkamer, Coördinator LEADER-gebieden Oost-Vlaanderen katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
26 Pascale Steurbaut VLM, Bedrijfsplanner Vlaamse Ardennen pascale.steurbaut@vlm.be
27 Jenike Vandenberghe ANB, Buitendienst Oost-Vlaanderen jenike.vandenberghe@lne.vlaanderen.be
28 Roeland Cappon Coördinator LEADER Vlaamse Ardennen roeland.cappon@leadervlaamseardennen.be


Het Europees Landbouw- fonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.